RAHMAN BROTHERS AUTOMOTIVE SDN BHD (RBA)

 

RAHMAN BROTHERS AUTOMOTIVE SDN BHD merupakan seorang peniaga Proton terkemuka yang telah menaik taraf kemudahannya untuk memenuhi keperluan terkini Proton. Majlis pelancaran  telah dirasmikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Encik Abdul Rashid Musa dan disaksikan oleh tetamu terkenal dan Proton Rahman Brothers serta pelanggan.

Perasmian Rahman Brothers Automotive Sdn. Bhd. (Pusat 3S) – 14 Julai 2018

 

Rahman Brothers Automotif Sdn. Bhd. (RBA) telah beroperasi sebagai peniaga PROTON 3S di Shah Alam sejak Januari 2016, RBA pada mulanya merupakan peniaga Suzuki selepas perjanjian strategik yang terikat di antara PROTON dan Suzuki, Rahman Brothers Automotif ditukar menjadi pengedar PROTON. Syarikat telah menaik taraf 3S Center dengan kemudahan baru mengikut rupa baru PROTON yang lebih menyegarkan untuk memberikan pengalaman kepada pelanggan yang lebih baik dari segi jualan, percubaan memandu, selepas jualan dan perkhidmatan. Dalam rangka untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan yang lebih baik, RBA telah membuat beberapa pengubahsuaian untuk menaik taraf kedai ruang yang lebih besar berkaitan dengan keperluan baru yang dibuat oleh PROTON.

Syarikat ini merupakan salah satu daripada beberapa penjual pertama yang mengambil kemudahan menaik taraf program insentif yang dilakukan oleh PROTON iaitu menawarkan peniaga skim sokongan insentif terbaik. Dengan peningkatan ini, Rahman Brothers Automotif 3S Center kini mempunyai 12 ruang perkhidmatan, ruang penghantaran serta kawasan pemainan kanak-kanak di tempat berehat pelanggan. Syarikat yang dinaik taraf ini telah dikendalikan oleh 32 orang berpengalaman yang dijangka untuk meningkatkan penjualan dan perkhidmatan sebanyak 50%.

Pengarah Rahman Brothers Automotif Sdn. Bhd., Encik Mohd Nazrin Bin Mohamad Fozi percaya bahawa dengan imej yang baru, syarikat akan lebih terkenal sepanjang kawasan komersial yang sibuk dan dengan itu mencapai jumlah jualan dan perkhidmatan yang lebih baik.

 

 

RAHMAN BROTHERS AUTOMOTIVE SDN. BHD. a prominent Proton dealer has upgraded its facilities to meet with Proton’s invest requirements. The official launching ceremony has been officiated by the CEO of Proton, Mr. Abdul Rashid Musa and witnessed by distinguished guest from Proton, Rahman Brothers and customers.

Rahman Brothers Automotive Sdn. Bhd. (RBA) has been operating as PROTON 3S dealer in Shah Alam since January 2016. RBA was initially a Suzuki dealer and after the strategic agreement tied-up between PROTON and Suzuki, RBA converted into a PROTON dealer. The company has upgraded it’s 3S Centre with the new facilities that came the PROTON’S new and refreshed look to provide better facilities and services. RBA has made some renovations to upgrade it’s outlet in to bigger space that relevant to the new requirement made by PROTON.

The company was one of the first few dealerships that took the facilities upgrading incentive programmed by PROTON, which offered dealers the best incentive support scheme. With the upgrade, the Rahman Brothers Automotive 3S Centre now has 12 service bays, a delivery bay as well as a children’s play area at the customer lounge. The upgraded outlet manned by an experienced team of 32 people is expected to increase sales and service by 50 percent.

Encik Mohd Nazrin Bin Mohamad Fozi, Director of Rahman Brothers Automotive Sdn. Bhd. believes that with the new image, the outlet will be more prominent along the busy commercial area and thus translate to better sales and services volumes.

PERKAITAN PROTON DAN SUZUKI

Perkongsian Proton Holdings Berhad dengan Suzuki Malaysia Automobile Sdn. Bhd. kini telah beralih ke langkah yang seterusnya dimana kesemua 29 kedai-kedai jualan Suzuki 3S dan 4S ditukar kepada kedai Proton Edar. Suzuki akan menamatkan jualan model jenamanya sendiri di pasaran Malaysia selepas Perjanjian Momerandum Persefahaman dan Perjanjian ditandatangani antara ketiga-tiga pihak iaitu Proton, DRB-HICOM dan Suzuki pada 15 Jun 2015.

Walau bagaimanapun, pelanggan Suzuki yang berada di Malaysia masih boleh menghantar kenderaan mereka untuk mendapatkan perkhidmatan selepas jualan seperti servis dan baiki di cawangan-cawangan ini. Dengan tambahan 29 kedai baru 3S dan 4S ini akan menambahkan lagi kekuatan kepada Proton baru dalam menyediakan kemudahan yang berkualiti di semua kedai jualan dan perkhidmatan selepas jualan di seluruh negara.

PROTON AND SUZUKI RELATIONS

Partnership of Proton Holdings Berhad with Suzuki Malaysia Automobile Sdn. Bhd. has now moved on to the next step where all 29 Suzuki 3S and 4S stores have been converted to Proton Edar Stores. Suzuki will terminate the sale of its own model in the Malaysian market following the Memorandum of Understanding and Agreement signed between the three parties namely Proton, DRB-HICOM and Suzuki on June 15, 2015.

However, Suzuki customers in Malaysia can still send their vehicles for after-sales service such as servicing and repair at these outlets. With the addition of 29 new 3S and 4S stores this will add even more power to the new Proton in providing quality facilities in all sales and after-sales services nationwide.